Remont nawierzchni drogi w Lachowicach


Gmina Stryszawa niezwłocznie po otrzymaniu dofinansowania do zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 440858K Lachowice Mączne – Kurów” w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych przystąpiła do wyboru wykonawcy zadania. Po podpisaniu umowy z wykonawcą robót firma rozpoczęła prace remontowe. Realizacja zadania rozpoczęła się 30 października 2019 r. i dotychczas w ramach prac remontowych wykonano wymianę nawierzchni drogi, a także wyczyszczono przydrożne rowy i przepusty. Ze względu na sezon jesienno – zimowy zakończenie prac planuje się na 30 czerwca 2020 r. W ramach inwestycji do wykonania pozostały jeszcze: urządzenia bezpieczeństwa ruchu (montaż znaków drogowych, wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych z oświetleniem, montaż radaru z wyświetlaczem prędkości).

Koszt całkowity zadania wyniesie 1 073 937,45 zł z czego koszty kwalifikowane stanowią kwotę 1 042 938,01 zł, a otrzymane dofinansowanie wynosi 625 762,00 zł.

Zadaniem Funduszu Dróg Samorządowych jest finansowanie budowy, przebudowy i remontów dróg powiatowych i gminnych, a także zadań obejmujących budowę mostów lokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Dofinansowanie zadań na drogach publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego ma służyć zapewnieniu większej ilości środków finansowych wraz z zagwarantowaniem ich stabilności na szczeblu ustawowym.

Data dodania:

2020-02-06

Autor: