Przebudowa drogi Kuków Ździebel

W dniu 24.04.2014 r rozpoczęto przebudowę drogi gminnej Kuków Ździebel na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 946 do skrzyżowania z drogą powiatową 1702. Zakres robót przewiduje przebudowę drogi o długości 743 m do szerokości 4,5 m z prawostronnym chodnikiem o szerokości 1,1-1,5 m i lewostronnym utwardzonym poboczem z rowem odwadniającym umocnionym korytkami żelbetonowymi. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców a zwłaszcza dzieci i młodzieży ponieważ w okolicach szkoły powstanie przejście dla pieszych z ograniczeniem prędkości poprzez montaż progów zwalniających a kanalizacja deszczowa odprowadzi wody opadowe z terenu jezdni.

Rozpoczęcie inwestycji możliwe było dzięki pozyskaniu środków z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój”. Z terenu powiatu suskiego o środki z wyżej wymienionego programu starały się trzy gminy Budzów , Maków Podhalański i Stryszawa. Wniosek  Gminy Stryszawa został najwyżej oceniony z terenu powiatu suskiego  zajmując 16 miejsce w województwie małopolskim i został  zakwalifikowany do realizacji . Udział własny gminy stanowiący 50% kosztów inwestycji wynosi 310 046,59 zł , pozostała część stanowią środki budżetu państwa.

Wykonanie inwestycji przewidziano w harmonogramie robót do dnia 30.09.2014 , mamy jednak nadzieję że wykonawca który już rozpoczął prace ziemne zakończy inwestycję wcześniej .Na stronie internetowej będziemy prezentować fotogalerię z przebiegu prac.