Promesa na modernizację boiska sportowego w Stryszawie


9 mln zł to kwota, którą Zarząd Województwa Małopolskiego przekazał na realizację projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS". Wśród 70 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, którym udzielono pomocy finansowej znalazła się Gmina Stryszawa. Promesę w wysokości 74 000,00 zł na realizację zadania pn: „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Stryszawa poprzez wymianę nawierzchni” z rąk Wicemarszałka Tomasza Urynowicza odebrał w dniu 18.06.2019 r. Wójt Gminy Stryszawa Pan Rafał Lasek.

Data dodania:

2019-06-21

Autor: