Projekt Zdalna Szkoła                        

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. Realizacja tego zadania to efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

W kwietniu tego roku gmina Stryszawa aplikowała o przyznanie grantu w ramach projektu „Zdalna Szkoła– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego." W ramach udziału w projekcie gmina Stryszawa dokonała zakupu 32 laptopów, które zostały już przekazane do dyspozycji dyrektorów w szkołach. Stryszawa uzyskała grant w wysokości 70 000,00 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych w projekcie.

Ponadto szkoły podległe gminie Stryszawa od 1 września tego roku rozpoczną wprowadzenie elektronicznego dziennika, co niewątpliwie jest dobrą informacją dla rodziców, którzy na bieżąco będą mogli kontrolować postępy edukacyjne u swoich pociech. Rodzice jak i uczniowie informowani będą na bieżąco o szczegółach tego przedsięwzięcia.


Data dodania:

2020-05-08

Autor: