Podziękowania dla sołtysów


Dziś to jest 16 maja 2019 r. podczas Sesji Rady Gminy Stryszawa Wójt Gminy Pan Rafał Lasek wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Krystyną Wajdzik złożyli podziękowania dla Sołtysów, którzy zakończyli swoją pracę na tym stanowisku. Wójt Gminy podziękował za wieloletnią pracę na stanowisku Sołtysa Sołectw Stryszawa Górna Pani Krystynie Hutniczak oraz Sołtysowi Sołectwa Krzeszów Panu Adamowi Hadka. Z tej okazji Wójt wraz z Przewodniczącą złożyli na ręce byłych Sołtysów wyrazy podziękowania za wieloletnią, bardzo owocną pracę na rzecz społeczności lokalnej w naszej gminie. Ponadto złożyli życzenia zdrowia, szczęścia i spokoju i tego, aby życie prywatne owocowało w wiele sukcesów. Minione lata wspólnej współpracy są dla nas niezwykle ważnym okresem. Był to czas bardzo miły, niezapomniany i pełen korzystnych doświadczeń – przyznaje Wójt Gminy Stryszawa Pan Rafał Lasek. Sołtysi otrzymali od Wójta Gminy Stryszawa symboliczne upominki w postaci szklanego wazonu z wygrawerowanym podziękowaniem, a także kwiaty i książkę na temat 100 polskich patriotów w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości wraz z zawartymi w środku tekstem podziękowania. 

Data dodania:

2019-05-16

Autor: