Powstaje studium planistyczno-prognostyczne dla rewitalizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec


Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, że firma International Management Services Sp. z o.o. opracowuje obecnie, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wstępne studium planistyczno-prognostyczne dla projektu pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec".
Województwo Małopolskie, dostrzegając potrzebę rozwoju kolei, jako jednego z najbardziej efektywnych i przyjaznych środowisku środków publicznego transportu zbiorowego oraz widząc w rozwoju kolei istotny element zrównoważonego rozwoju regionów, zgłosiło – jako wnioskodawca w ramach naboru do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku” – projekt: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec”.
Przedmiotowy projekt został zakwalifikowany do II Etapu ww. naboru, w ramach którego wnioskodawcy zobowiązani są do przedłożenia wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentu równoważnego, dla zgłoszonego projektu.
Serdeczne zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym online, które odbędzie się 20 października 2021 o godz. 17:30. Przewidywany czas trwania spotkania: ok. dwóch godzin. W pierwszej jego części eksperci IMS omówią cele i założenia a także zaprezentują zakres opracowywanego studium, zaś w drugiej części chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.
Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Można wziąć w nim udział wybierając jedną z dwóch opcji:
a) pobierając uprzednio z internetu aplikację Microsoft Teams (wersja bezpłatna na urządzenia stacjonarne lub mobilne);
b) korzystając z przeglądarkowej wersji Microsoft Teams (przeglądarki Microsoft Edge lub Google Chrome).
Bezpośredni link do spotkania, wraz z krótką instrukcją, zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Stryszawa na dzień przed spotkaniem , tj. 19 października 2021 r.


Z poważaniem,
Mariusz Szubra
Prezes Zarządu
International Management Services Sp. z o.o.
Data dodania:

2021-10-07

Autor: