Podziękowania dla radnych i sołtysów


21 marca 2024 roku na ostatniej XLIX sesji Rady Gminy Stryszawa VIII kadencji Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Wajdzik złożyli radnym oraz sołtysom podziękowania za współpracę w minionych latach, a także trud, zaangażowanie i poświęcenie dla dobra lokalnej społeczności w trakcie obecnej kadencji. Zarówno Wójt Gminy Stryszawa, jak i Przewodnicząca Rady Gminy podkreślali jak ważna dla rozwoju gminy jest wspólna praca.

Radni oraz sołtysi otrzymali od Wójta Gminy Stryszawa i Przewodniczącej Rady Gminy symboliczne upominki w postaci szklanych statuetek oraz publikacji "Działalność Wójta i Rady Gminy Stryszawa. Co zrobiliśmy dla mieszkańców lata 2019-2023", która stanowi szczegółowy zbiór działań podejmowanych przez władze lokalne w ostatnich latach.

Data dodania:

2024-03-22

Autor: