PIERWSZA SESJA RADY GMINY STRYSZAWA IX KADENCJI 2024-2029


W dniu 6 maja 2024 r. o godz. 11:00 odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Stryszawa IX kadencji. Sesję otworzył pan Wiesław Pieróg, najstarszy wiekiem radny obecny podczas spotkania, witając wszystkich zebranych i przedstawiając porządek obrad. Następnie głos zabrał pan Jarosław Szymula – Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Stryszawie, który wręczył członkom Rady Gminy Stryszawa zaświadczenia o wyborze na radnego, a panu Rafałowi Lasek zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Stryszawa. Nowo wybrani radni oraz Wójt Gminy Stryszawa złożyli uroczyste ślubowanie. 


W dalszej części obrad wybrano Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Stryszawa, a także członków poszczególnych komisji. Skład Rady z podziałem na sołectwa przedstawia się następująco:


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY STRYSZAWA: Krystyna Wajdzik
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY: Łukasz Nisio, Józef Hutniczak

SOŁECTWO STRYSZAWA GÓRNA: Krystyna Wajdzik, Łukasz Nisio, Józef Hutniczak     
SOŁECTWO STRYSZAWA DOLNA: Wiesław Pieróg, Piotr Pochopień, Bogusław Surówka
SOŁECTWO LACHOWICE: Anna Trybała, Józef Pochopień, Szymon Burczak   
SOŁECTWO KRZESZÓW: Anna Broda, Adam Okruta   
SOŁECTWA KUKÓW I TARGOSZÓW: Sylwia Miś, Kamil Miklusiak
SOŁECTWO KURÓW: Jerzy Szwed    
SOŁECTWA HUCISKO I PEWELKA: Michał Szwed

Data dodania:

2024-05-06

Autor: