Parafia w Lachowicach otrzymała dotację na konserwację Stacji Drogi Krzyżowej


Inwestycja dotycząca prac konseratorskich stacji Drogi Krzyżowej autorstwa Antoniego Krząstkiewicza z 1846 r. w Kościele pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła zostanie przeprowadzona dzięki dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego, przekazanej w ramach konkursu „Ochrona Zabytków Małopolski”. Parafia w Lachowicach znalazła się wśród beneficjentów i otrzymała na ten cel kwotę 30 300,00 zł. W ramach prac konserwatorskich odnowione zostaną Stacje Drogi Krzyżowej wymagające natychmiastowego wsparcia.

Ceremonia wręczenia symbolicznych czeków, odbyła się w dniu 14.05.2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W imieniu Parafii w Lachowicach symboliczny dokument potwierdzający dofinansowanie odebrał Wójt Gminy Stryszawa Pan Rafał Lasek.

Program ochrony zabytków ma na celu zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowanego poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Warto podkreślić starania Parafii w Lachowicach, która dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym pragnie odnowić wszystkie stacje Drogi Krzyżowej znajdujące się w Lachowickim Kościele. Dzięki kolejnej dotacji pozyskanej przez Małopolskiego Konserwatora Zabytków udało się otrzymać kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na pełną konserwację techniczno-estetyczną malowideł na podłożu płóciennym: trzy obrazy Stacje Drogi Krzyżowej VI, VII, IX. Łączna kwota dofinansowań pozyskanych dla zabytkowego Kościoła w Lachowicach wynosi 53 300,00 zł. Zaznaczyć należy, że na chwilę obecną odnowione są jedynie dwie stacje Drogi Krzyżowej, które Parafia zmodernizowała we własnym zakresie, ponieważ prace te były konieczne ze względu na stan techniczny, a ich koszt jest bardzo wysoki.

Data dodania:

2019-05-16

Autor: