Ochotnicza Straż Pożarna w Stryszawie ma nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

W dniu 14 stycznia 2014 w siedzibie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie 27 (w tym: 12 lekkich, 14 średnich, 1 ciężki) zakupionych w ramach dotacji z 2013 r. samochodów ratowniczo -gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego. W obecności
Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP – Dh Waldemara Pawlaka,
Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie- Dh Edwarda Siarka,
Wice Prezesów ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego,
Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOSP RP - Jerzego Maciak,
Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego – Kazimierza Sady,
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej- generała brygadiera Wiesława Leśniakiewicza
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie- nadbrygadiera. Andrzeja Mroza,
Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - st. bryg. dr inż. Bogusława Koguta,
Kapelana Małopolskich Strażaków ks. mł. bryg mgr Władysława Kuliga,
Wice Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – Józefa Kała,
Wójta Gminy Stryszawa – mgr inż. Rafała Laska,
Starostę Suskiego inż. Tadeusza Gancarza,
oraz starostów, wójtów i burmistrzów z terenu woj. małopolskiego,
jedną wśród szczęśliwych jednostek, które otrzymały samochód była Ochotnicza Straż Pożarna w Stryszawie. Jednostka jako jedyna z całej małopolski otrzymała nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy o napędzie 4x4 na podwoziu SCANIA P400 CB wykonany przez firmę ISS WAWRZASZEK z Bielska -Białej.

Jednostka OSP Stryszawa jest jedną z siedmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Stryszawa (od 1995 roku włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego). W planach jednostki już od kilku lat była wymiana dotychczas użytkowanego ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego na podwoziu JELCZ z 1983 r. Samochód ten był już samochodem mocno wyeksploatowanym. Z biegiem lat jego stan techniczny pogarszał się z każdym rokiem. W końcowej fazie jego użytkowania generalnego remontu wymagał układ wodno – pianowy, układ pneumatyczny, zawieszenie oraz układ napędowy. Koszty przywrócenia go do należytego stanu przekraczały znacznie jego wartość. Tym sposobem jego dalsze użytkowanie stanowiło realne zagrożenia dla użytkujących go strażaków.

W roku 2013 udało się zakończyć, zapoczątkowane jeszcze w roku 2011, starania zmierzające do pozyskania nowego wozu. Początkowo starania jednostki zmierzały do pozyskania używanego do tej pory w JRG KP PSP w Suchej Beskidzkiej ciężkiego samochodu na podwoziu MAN, ostatecznie uniemożliwione przez wydłużenie czas-okresu użytkowania samochodów w PSP z 10 do 15 lat, zmieniono na próbę zakupu podwozia i jego późniejszej zabudowy. Niemniej jednak brak możliwości pozyskania środków na kasację używanego podwozia zapoczątkowały starania zakupu nowego pojazdu dla jednostki OSP Stryszawa. To trudne zadanie ostatecznie udało się zakończyć. Dzięki podjętym staraniom wielu zaangażowanych w to przedsięwzięcie osób na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej, Związku OSP, Komendy Powiatowej, Komendy Wojewódzkiej i samego Komendanta Głównego PSP, realizację tak ważnego dla strażaków i mieszkańców zadania jakim był zakup nowego samochodu udało się wreszcie zrealizować.
Samochód jaki udało się zakupić to ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy na podwoziu SCANIA P400 CB GCBA 5/32 ze stałym napędem 4 x 4, wyposażony w przekładnię rozdzielczą z przełożeniem terenowym i szosowym, blokadę mechanizmu różnicowego tylnego i przedniego mostu, blokadę mechanizmu różnicowego między-osiowego, co z uwagi na uwarunkowania terenowe w jakim przyjdzie go wykorzystywać ma niebagatelne znaczenie. Samochód zakupiony z Firmy ISS WAWRZASZEK z Bielska Białej kosztował 783 000,00 zł.
Środki na zakup samochodu udało się zgromadzić dzięki dużej przychylności parlamentarzystów, władz samorządowych, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendy Powiatowej, Wojewódzkiej i Głównej Państwowej Straży Pożarnej, licznych sponsorów jak również Wszystkich mieszkańców Stryszawy pozyskać z następujących źródeł:
- z firm ubezpieczeniowych za pośrednictwem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
- z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
- z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przekazanej za pośrednictwem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na 2013 r.
- z dotacji z budżetu Gminy Stryszawa,
- ze środków Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej,
- z dotacji Powiatu Suskiego,
- ze środków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach,
- ze środków Nadleśnictwa Sucha Beskidzka,
- z darowizny Fideltronik Poland Sp. z o.o.,
- z darowizny Fundacji Muszkieterów,
- z darowizny Firmy PACYGA IMPORT - EXPORT,
- z dotacji FIRMY HANDLOWEJ ERYK TARGOSZ ,
- z dotacji FIRMY PHU IR BUD IRENA TARGOSZ,
- z darowizny Firmy Pana Stanisława Balcer AUTO BAST Sp. z o.o.,
- ze środków własnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie oraz ze środków jakie przekazali na ten cel mieszkańcy Parafii Stryszawa Górna i Stryszawa Dolna.

Zakupiony samochód wyposażony jest w zbiornik wodny o pojemności 5000 l, w instalację „zraszaczową” do ograniczenia stref skażeń i obrony pojazdu, wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia, wyciągarkę o napędzie elektrycznym o sile uciągu 8 t., agregat prądotwórczy wraz z masztem oświetleniowym, sprzęt łączności bezprzewodowej, nawigacje satelitarną, sprzęt burzący, armaturę gaśniczą, sprzęt do zabezpieczenia prac na wysokościach, sprzęt ochrony dróg oddechowych. Pojazd ten służyć będzie do wszelkiego rodzaju akcji prowadzonych zarówno na terenie Gminy Stryszawa jak i całego powiatu suskiego. Samochód będzie również wchodził w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego kompani gaśniczej „Wadowice” będącej w dyspozycji Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego i będzie mógł być użyty w każdej większej akcji gaśniczej na terenie województwa małopolskiego.

Zarząd oraz Wszyscy strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie składają w tym miejscu serdeczne podziękowania za okazane zrozumienie, pomoc i wsparcie finansowe zakupu nowego samochodu dla jednostki.