NOWA INFRASTRUKTURA SPORTOWA W GMINIE STRYSZAWA

                                                                     


W Gminie Stryszawa powstanie nowa infrastruktura sportowa.


Gmina Stryszawa pozyskała dofinansowanie na budowę boiska sportowego, tym razem o nową infrastrukturę wzbogaci się sołectwo Stryszawa Górna. Boisko powstanie przy budynku Szkoły i Schroniska Młodzieżowego.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa boiska w miejscowości Stryszawa, jako miejsca rekreacji, aktywnego wypoczynku oraz kultywowania tradycji” został złożony w 2019 roku w ramach naboru ogłoszonego przezStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”w Suchej Beskidzkiej.Po pozytywnej ocenie wniosku przez LGD „ Podbabiogórze” oraz weryfikacji przez Samorząd Województwa Małopolskiego w dniu 18 czerwca br. Wójt Gminy Stryszawa Pan Rafał Lasek podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację zadania.

W ramach projektu zostanie wybudowane wielofunkcyjne boisko o wymiarach 40 x 20 m o nawierzchni poliuretanowej (tartan). Na płycie boiska zostaną rozrysowane linie do gry w piłkę ręczną oraz do tenisa ziemnego do gry pojedynczej i podwójnej. Zakres rzeczowy projektu przewiduje wykonanie: odwodnienia boiska, podbudowy, umocnienie skarpy, wykonanie nawierzchni, ogrodzenia o długości 60 mb oraz piłkochwytów, zakup podstawowego wyposażenia czyli bramek do piłki ręcznej na stałe montowanych do podłoża oraz stojaki do siatki do gry w tenisa.

Zgodnie z założeniami projektu korzystanie z boiska będzie bezpłatne i ogólnodostępne.Boisko poza celami sportowymi będzie wykorzystywane również jako miejsce do organizacji innych form wypoczynku i rekreacji poprzez organizacje imprez o charakterze kulturalnym takich jak: imprezy promujące dziedzictwo kulturowe, pikniki rodzinne, konkursy.

Planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2021 r.


Data dodania:

2020-07-01

Autor: