Sołtys Lachowic nominowany w Konkursie Osobowość Ziem Górskich


Międzynarodowy Konkurs „Osobowość Ziem Górskich" to plebiscyt wyróżniający osoby, organizacje i firmy, które poprzez swoją działalność przyczyniają się do rozwoju ziem górskich na obszarze Żywiecczyzny, Podhala i Beskidów. Od roku 2012 nominacje mogą być składane z całego terenu pogranicza polsko-słowackiego w ramach projektu „Polsko-słowacka inicjatywa promocji i rozwoju marek ziem górskich”. Natomiast od ubiegłego roku przyjmowane są również nominacje z Czech w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Adresatami corocznych nagród są samorządowcy, dziennikarze, przedsiębiorcy, a także inne wybitne postaci życia publicznego. Konkurs ma na celu popularyzację ludzi, których działalność i osiągnięcia na terenie ziem górskich mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych.

Nagrody w Konkursie będzie przyznawała polsko-słowacka Kapituła Konkursu, która dokona wyboru Laureatów spośród Nominowanych zwykłą większością głosów. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 1 czerwca 2019 r.

Głosowanie internetowe na Nominowanych odbędzie się w terminie od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 14 maja 2019 r. do godz. 23:59 -o czym będziemy jeszcze informować.

W tegorocznej edycji Konkursu nominowanym w kategorii „Osobowość Ziem Górskich” z terenu Gminy Stryszawa został Pan Grzegorz Krawczyk – sołtys sołectwa Lachowice.

Informacja na temat działalności kandydata - pobierz

Załączniki

 
PL Regulamin Konkursu Osobowość Ziem Górskich 2018 21.03.2019 | 404.95 KB
Pobierz
Data dodania:

2019-03-21

Autor: