ISKRA - Młodzieżowa Świetlica Strażacka na Przysłopiu została otwarta
W niedzielę 8 grudnia 2019 r. w Domu Strażaka na Przysłopiu została otwarta Młodzieżowa Świetlica Strażacka ISKRA. Miejsce to poświęcił w obecności dzieci i młodzieży, strażaków oraz innych mieszkańców Przysłopia O. Jakub Jaroszewicz- proboszcz parafii p.w. św. Józefa Robotnika Zakamieniem. W czasie poświęcenia obecny był również św. Mikołaj, który wcześniej rozdał prezenty grupie ok. 60 dzieci.
Świetlica ISKRA powstała z myślą o stworzeniu bezpiecznego miejsca spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, szkolenia przyszłych strażaków ochotników oraz integracji mieszkańców tego niezwykle malowniczego miejsca położonego na styku trzech Gmin: Makowa Podhalańskiego, Stryszawy i Zawoi. Świetlica jest wyposażona w tablice i kilka kompletów szachów podarowanych przez Państwa Żurków, oraz w liczne gry planszowe. Można tutaj również zagrać w tenis stołowy oraz piłkarzyki, które pozostały po zlikwidowanej dwa lata temu szkole. Do dyspozycji „iskrowiczów” są również materiały biurowe, projektor multimedialny i ekran, kolorowe oświetlenie dyskotekowe, plansze na temat zasad udzielania pierwszej pomocy, ścienna mapa świata oraz biblioteczka, która została przeniesiona z tymczasowego schowka wykonanego ze zużytej lodówki. Szafy, szafki, wieszaki, biurka i małe stoliki ISKRA otrzymała od właścicieli „Beskidzkiego Raju”. Niebawem dotrą także ogromne pufy-piłki, zakupione ze środków podarowanych przez Państwa Janczewskich.

Projekt tworzenia ISKRY został dofinansowany w wysokości 5500 zł w ramach programu Działaj Lokalnie XI, koordynowanego przez Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia w Stryszawie, a zrealizowany przez grupę wolontariuszy i darczyńców, którym Zarząd OSP Zawoja Przysłop serdecznie dziękuje za zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz wspólnego dobra. Inicjatorem i koordynatorem projektu jest druhna Krystyna Wajdzik.

Projekt ISKRA trwa od 1 lipca br. a zakończy 31 grudnia br. i polega nie tylko na stworzeniu świetlicy w niezagospodarowanym dotąd pomieszczeniu zlokalizowanym w remizie na Przysłopiu, ale również na zorganizowaniu wakacyjnych zajęć. W ramach tych spotkań dla dzieci i młodzieży z Przysłopia zorganizowano m.in. ognisko z pieczeniem ziemniaków, dyskotekę i karaoke oraz wieczór filmowy w remizie, czy gry na okolicznym placu zabaw. Ponadto uczestnicy projektu zebrali książki i zorganizowali ogólnodostępną biblioteczkę, brali udział w akcji sprzątania Przysłopia oraz przygotowali kwiatki z bibuły, które zostały wykorzystane do dekoracji Izby Regionalnej im. Franciszka Gazdy, zlokalizowanej w przysłopskim Domu Strażaka. Projekt obejmował także organizację wycieczki do Państwowego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz do Parku Miniatur w Inwałdzie. Wycieczka ta miała miejsce 16 sierpnia br., a uczestniczyło w niej 30 osób.

Projekt ISKRA jest projektem międzypokoleniowy, gdyż włącza w jego realizację liczną grupę osób w różnym wieku. Dorośli mieszkańcy- strażacy oraz rodzice wyremontowali świetlicę, czyli wykonali wylewkę na podłodze, zamontowali instalację elektryczną i oświetlenie, w części pomieszczenia położono płyty gipsowe, należało także wygładzić ściany i pomalować je. Na podłogę położono płytki, które zostały zakupione ze środków projektowych. Zakup potrzebnego materiału budowlanego został dofinansowany ze środków OSP Zawoja Przysłop, ale również wsparty przez Wójtów Gminy Stryszawa i Zawoja oraz przez firmę Elektropol.

Świetlica ISKRA będzie dostępna zwłaszcza w soboty i dni wolne od nauki i jest szczególnie dedykowana dzieciom i młodzieży, którzy zamieszkują Przysłop, rozumiany jako przysiółki należące zarówno do Grzechyni np. (Magurka, Warciaki), Stryszawy (np. Spyrki, Janiki, Za Miedzą) i oczywiście do Zawoi. Teren ten pokrywa się z obwodem zlikwidowanej Szkoły Pods. nr 4 w Zawoi-Przysłop, jak również z terenem parafii p.w. św. Józefa Robotnika Zakamieniem. Teren ten od początku istnienia stanowił monolit, jednak likwidacja szkoły związana z brakiem finansów na jej utrzymanie, spowodowała zauważalny rozdział wynikający z przynależności mieszkańców do różnych Gmin, a tym samym przypisania dzieci do obwodów różnych szkół. Działania projektowe prowadzone są w remizie, która służy wszystkim mieszkańcom Przysłopia i z której korzystają w takim samym stopniu mieszkańcy części Grzechyni, części Stryszawy, jak i mieszkańcy zawojskiej części Przysłopia.  

Organizatorzy ISKRY mają nadzieję, że poprzez ten projekt mieszkańcy Przysłopia, zwłaszcza młodzi, będą się lepiej integrować i identyfikować ze swoim miejscem zamieszkania oraz z samą remizą. Zaangażują się również w lokalne działania, takie jak kolportaż kalendarzy strażackich, świąteczne kolędowanie, dbanie o sprzęt strażacki, sprzątanie remizy i jej otoczenia, udział w sprzątaniu Przysłopia, dbanie o izbę regionalną oraz o miejsce upamiętniające wydarzenia z czasów II wojny światowej, a także podtrzymywanie ponad siedemdziesięcioletniej tradycji odgrywania w Wielki Czwartek Misterium Męki Pańskiej w pobliskim kościele. 


Krystyna Wajdzik


Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie XI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie przy         Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia w Stryszawie.
    

 


Data dodania:

2019-12-10

Autor: