INFORMACJA z wykonania prac budowlano – remontowych w reamizie strażackiej w ramch działania „Małopolskie OSP 2024” zadanie pn.: MODERNIZACJA BUDYNKU STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STRYSZAWIE

Gmina Stryszawa wraz z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie zrealizowała prace modernizacyjne (wraz z zakupem materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania planowanych prac) w budynku strażnicy OSP w Stryszawie. Zakres prac obejmował:
1)    modernizację kuchni OSP, w zakresie prac wykonano:
- roboty rozbiórkowe (rozbiórka konstrukcji elementów betonowych w tym istniejącego pieca kuchennego, skucie nierówności betonu, wywiezienie gruzów);
- prace budowlano-wykończeniowe (wykonanie wylewki betonowej, wyłożenie płytek ceramicznych na posadce, tynkowanie ścian, wyrównywanie ścian i sufitu  gładzią, malowanie ścian i sufitu);
2) prace modernizacyjne instalacji elektrycznej budynku OSP, obejmujące wymianę wraz z budową:
- oświetlenia podstawowego, - oświetlenia awaryjnego, - gniazd wtykowych 1-faz., - gniazd wtykowych 3-faz., - zasilania poszczególnych urządzeń, - przepięciową, - połączeń wyrównawczych, - ochrony przed porażeniem.


Celem zadania była modernizacja budynku strażnicy OSP Stryszawa w Gminie Stryszawa wpływająca na poprawę warunków działalności druhów OSP Stryszawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działalności społecznej zarówno druhów jaki i społeczności lokalnej.


Zadanie zostało dofinansowane w ramach umowy dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nr II/175/RO/1490/24 z dnia 02.04.2024 r. zwartej na podstawie Uchwały Nr LXXX/1155/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2024” oraz uchwały Nr 563/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim a gminami z terenu województwa małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2024”.


Łączna wartość zadania 134 004,47 zł., w tym:
- 48 000,00 zł sfinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach pomocy finansowej w 2024 r. zgodnie z umową nr II/175/RO/1490/24 z dnia 02.04.2024 r. zwartej na podstawie Uchwały Nr LXXX/1155/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2024” oraz uchwały Nr 563/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2024r. w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim a gminami z terenu województwa małopolskiego w ramach działania „Małopolskie OSP 2024”,
- 50 000,00 - sfinansowane z budżetu Gminy Stryszawa z dotacji udzielonej zgodnie z uchwałą Nr XLIX/418/24 Rady Gminy Stryszawa z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie: przekazania dotacji z budżetu Gminy Stryszawa na dofinansowanie modernizacji budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie,
- 36 004,47 zł - sfinansowane ze środków własnych OSP Stryszawa.

Data dodania:

2024-06-25

Autor: