Informacja dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy


Informacja dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy


Urząd Gminy Stryszawa informuje , że tzw. specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, która weszła w życie 16 marca br. zakłada, że każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy , może być przyznane , świadczenie pieniężne z tego tytułu Rekompensaty za udzieloną pomoc.

Wnioski, przyjmowane w Urzędzie Gminy pok. nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 338767732 lub338767730.

Data dodania:

2022-05-05

Autor: