ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ W GMINIE STRYSZAWA

W dniu 08 marca 2024 r.  w naszej Gminie odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W organizacji konkursu Gminę Stryszawa wsparła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej. Rozgrywki na szczeblu gminnym odbyły się w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego w Stryszawie.


Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Turniej w  szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, a także między innymi organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.


W konkursie licznie wzięły udział dzieci i młodzież ze wszystkich szkół podstawowych na terenie Gminy Stryszawa. Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach wiekowych – I grupa wiekowa to uczniowie klas I-IV, a druga to uczniowie klas V-VIII. Po dokonaniu oceny testów i ustnych eliminacjach, jury w składzie: mł. kpt. Arkadiusz Kachel, mł. kpt. Michał Szwed z Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej i Justyna Habowska-Kardaś – sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego w Stryszawie zakwalifikowało do etapu powiatowego niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych:

I grupa wiekowa (klasy I-IV szkół podstawowych):
1.    Wiktor Wyrwa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach;
2.    Zofia Dyduch – Szkoła Podstawowa w Kukowie.
II grupa wiekowa (klasy V-VIII szkół podstawowych):
1.    Dominika Harańczyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeszowie;
2.    Martyna Sot - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzeszowie.

Na szczególne wyróżnienie zasługują również uczniowie: Julia Głód ze Szkoły Podstawowej w Kukowie, a także Marcel Kaczmarczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lachowicach i Bartosz Pęcikiewicz ze Szkoły Podstawowej
w Stryszawie oraz Kamil Ćwiertnia z Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeszowie, którzy również osiągnęli imponujący wynik, jednak nie udało im się zakwalifikować do dalszego etapu. Ponadto szczególne podziękowania kierujemy do opiekunów oraz dyrekcji Szkół z terenu naszej Gminy, którzy pomogli młodzieży w przygotowaniach do konkursu oraz zapewnili uczniom opiekę.

Zwycięzcy etapu gminnego wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 20 marca 2024 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej.


Na zakończenie Turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek oraz dyplomy i nagrody w formie sprzętu elektronicznego ufundowanego przez Wójta Gminy Stryszawa Pana mgr inż. Rafała Lasek.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i wyrażamy nadzieję, że zdobyta wiedza zwiększy świadomość młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, a w przyszłości będzie procentować.

Data dodania:

2024-03-08

Autor: