Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Gminie StryszawaELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ W GMINIE STRYSZAWA


W dniu 02 marca 2023 r. w naszej Gminie odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W organizacji konkursu Gminę Stryszawa wsparła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.

Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Turniej w szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, a także między innymi organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.


W konkursie licznie wzięły udział dzieci i młodzież ze wszystkich szkół podstawowych na terenie Gminy Stryszawa. Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach wiekowych – I grupa wiekowa to uczniowie klas I-IV, a druga to uczniowie klas V-VIII. Po dokonaniu oceny testów i ustnych eliminacjach, jury w składzie: mł. kpt Arkadiusz Kachel, st. asp. Michał Szwed, st. kpt. Tomasz Mikołajek z Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej i Justyna Habowska-Kardaś – sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego w Stryszawie zakwalifikowało do etapu powiatowego niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych:

I grupa wiekowa (klasy I-IV szkół podstawowych):

1. Emilia Adamek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lachowicach

II grupa wiekowa (klasy V-VIII szkół podstawowych):

2. Julita Kachel – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lachowicach.


Na szczególne wyróżnienie zasługują również uczniowie: Maja Juryta i Joanna Łapińska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lachowicach, a także Kuba Ćwiertnia i Martyna Sot z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzeszowie, którzy również osiągnęli imponujący wynik, jednak nie udało im się zakwalifikować do dalszego etapu. Ponadto szczególne podziękowania kierujemy do druhów z jednostki OSP Lachowice na czele z prezesem jednostki dh. Mariuszem Hutniczakiem, którzy wsparła organizacyjnie Turniej Wiedzy Pożarniczej w naszej Gminie.

Zwycięzcy etapu gminnego wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 30 marca 2023 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej.

Na zakończenie Turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek oraz dyplomy i nagrody w formie sprzętu elektronicznego ufundowanego przez Wójta Gminy Stryszawa Pana mgr inż. Rafała Lasek.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i wyrażamy nadzieję, że zdobyta wiedza zwiększy świadomość młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, a w przyszłości będzie procentować.

Data dodania:

2023-03-06

Autor: