Doposażenie stołówek szkolnychDodatkowe pieniądze dla Gminy Stryszawa na doposażenie stołówek w Szkołach

Gmina Stryszawa przystąpiła do udziału w projekcie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej polegającym na doposażeniu, remoncie stołówek i jadalni w Szkołach i jako jedyna na terenie powiatu suskiego otrzymała dofinansowanie na ten cel. Ponadto należy podkreślić, że jesteśmy jedną z nielicznych Gmin na terenie, która posiada własne stołówki i która przygotowuje dla dzieci obiady ze świeżych artykułów spożywczych – to właśnie pozwoliło nam złożyć wniosek o dofinansowanie przez MEN. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” uzyskaliśmy wsparcie w zakresie działania polegającego na doposażeniu i poprawie standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia). Gmina Stryszawa w ramach projektu zmodernizowała stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Kukowie pozyskując na ten cel środki finansowe w wysokości 49 440,00 zł. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni program przewidywał również wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie skorzystał z tej możliwości uzyskując wsparcie finansowe w wysokości 62 952,00 zł z przeznaczeniem na założenia przedstawione w programie. Władze gminy zapewniają, że w kolejnych latach będą sukcesywnie aplikowały o kolejne środki w związku z tym, że realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2023. Jak zapewnia Wójt Gminy Stryszawa: „chcielibyśmy doposażyć wszystkie stołówki na terenie naszej Gminy. Szczególnie zależy nam na Szkole Podstawowej w Lachowicach.”


Data dodania:

2019-10-18

Autor: