Dofinansowanie w ramach Programu Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS


Do końca sierpnia 2019 r. zmodernizowane zostanie boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stryszawie Górnej. Gmina Stryszawa otrzymała dofinansowanie na wyżej wymienione zadanie w wysokości 77 000,00 zł. Zadanie pod nazwą „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Stryszawa poprzez wymianę nawierzchni” ocenione zostało pozytywnie przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Gmina Stryszawa znalazła się wśród 70 jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymały wsparcie finansowe. Głównym celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Stryszawa w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Realizacja inwestycji poprawi dostępność podstawowej bazy sportowej i umożliwi lepsze wykorzystanie istniejącego obiektu. Jak przyznaje Wójt Gminy Stryszawa: „Chcemy tworzyć i udoskonalać miejsca, w których mieszkańcy Gminy Stryszawa będą mieli możliwość rozwijania pasji sportowych, jednocześnie mając na uwadze dobro środowiska. Stąd też pomysł, by wymieniając nawierzchnię zastosować materiały przyjazne środowisku”.

Data dodania:

2019-05-06

Autor: