Dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla Gminnej orkiestry Dętej


1 października Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił wyniki dwóch konkursów: Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 (adresowany do organizacji pozarządowych) oraz Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 - NA START (dedykowany małopolskim orkiestrom działającym w ramach instytucji kultury). Konkursy miały na celu wsparcie rozwoju i promocję twórczości orkiestr dętych z terenu Małopolski.

Z możliwości pozyskania dofinansowania, skorzystała również nasza Gmina. Złożony przez nas wniosek został pozytywnie oceniony i przyznano nam dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych z przeznaczeniem na zakup koszul dla członków orkiestry z nadrukiem logo oraz zakupu dwóch instrumentów (klarnet, tenorhorn). Przyznane dofinansowanie stanowi 74,40 % ogólnych kosztów zakupu. Pozostała część zostanie zapłacona ze środków własnych Gminy. Planowany termin dostawy zakupionych elementów stroju oraz instrumentów to koniec listopada. Podczas występów grudniowych nasza orkiestra zaprezentuję się w nowych koszulach i z nowymi instrumentami.


Data dodania:

2019-11-20

Autor: