Bezpieczny Strażak - wrzesień 2019 Gmina Stryszawa

BEZPIECZNY STRAŻAK-WRZESIEŃ 2019

W GMINIE STRYSZAWA

Gmina Stryszawa pozyskała nowe umundurowanie dla jednostek OSP Hucisko oraz Kurów. Jednostka OSP Hucisko otrzymała 6 par butów specjalnych natomiast jednostka OSP Kurów 6 kompletów ubrań koszarowych. Zakup ubrań był możliwy dzięki dotacji, którą Gmina Stryszawa otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu „Bezpieczny Strażak - wrzesień 2019 Gmina Stryszawa”. Wartość całego zadania dla Gminy Stryszawa wyniosła 5 280,00 zł z czego kwota 2 640,00 zł jest kwotą dotacji pozyskanej przez Gminę Stryszawa. Zakupione ubrania posiadają wymagane „Świadectwo Dopuszczenia” wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy. Ubrania koszarowe oraz buty specjalne podniosą komfort pracy podczas działań ratowniczych, jak również zapewnią bezpieczeństwo naszych strażaków wykonujących działania na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zastąpią już stare i zużyte ubrania strażackie.

Przypomnijmy, że jest to już druga dotacja jaką Gmina Stryszawa pozyskała w 2019 roku z WFOŚiGW w Krakowie na zakup umundurowania dla strażaków. Pierwsza dotyczyła zakupu sześciu nowych kompletów umundurowania dla jednostek OSP Stryszawa oraz Targoszów. Jednostki te otrzymały po trzy nowe komplety ubrań specjalnych SX3 Gold z kieszeniami, buty specjalne strażackie, kominiarki strażackie, rękawice strażackie, a także hełmy. Wartość całego zadania dla Gminy Stryszawa wyniosła wtedy 18 252,00 zł z czego kwota 9 126,00 zł stanowiła kwotę dotacji pozyskanej przez Gminę.


Data dodania:

2019-11-28

Autor: