Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny dla Pewelki i Huciska


Hucisko oraz Pewelka dwie miejscowości Gminy Stryszawa wyposażane zostały w Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED). Dzięki środkom pochodzącym z funduszu sołeckiego udało się zakupić sprzęt, który ma być ogólnie dostępny dla mieszkańców obu tych miejscowości oraz służyć społeczeństwu w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. AED umieszczony został na budynku Szkoły Podstawowej Hucisko-Pewelka. Lokalizacja urządzenia w centrum obu miejscowości przyczyni się do jego efektywniejszego wykorzystania.


Wójt Gminy Stryszawa podczas uroczystości symbolicznego przekazania AED zobowiązał się do doposażenia urządzenia w dodatkowy moduł, co z pewnością przyczyni się do jego wyższej sprawności i pozwoli na automatyczne przekazywanie informacji o otwarciu kapsuły z AED strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku. W związku z tym strażacy OSP Hucisko zobowiązali się do przeprowadzenia szkolenia z obsługi AED oraz zasad udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców oraz nauczycieli szkoły. 


Inwestycja ta to bez wątpienia kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Data dodania:

2024-02-12

Autor: