Remont Leśniczówki


                                                                 

               

PROJEKT

„Przebudowa dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza zabytkowego budynku Leśniczówki na cele kulturalne”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00005-65160-UM0600004/18z dnia29.10. 2018r.wraz z aneksem nr 1 z dnia 06.06.2019 r.

BEZPOŚREDNI CEL PROJEKTU:

Poprawa warunków do lokalnego rozwoju w Gminie Stryszawa poprzez przebudowę dachu i zmianę sposobu użytkowania poddasza zabytkowego budynku Leśniczówki .

OPIS PROJEKTU:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- rozbiórkę istniejącego dachu, wykonanie nowej więźby (odtworzenie istniejącej więźby z zachowaniem jej konstrukcji);                                                                                                                                                     

- wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki gontopodobnej z posypką bitumiczną w kolorze grafitowym wraz z montażem nowych rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych, wykonanie podbitki drewnianej, naprawa elewacji po pracach związanych z przebudową dachu;

- ocieplenie połaci dachowych wełną mineralną wraz z montażem płyt gipsowo kartonowych;
- rozebranie kominów do poziomu stropów  i wymurowanie ponownie kominów z cegły ceramicznej oraz klinkierowej;                                                                                                                                                                                          - prace wykończeniowe poddasza w pomieszczeniach dotychczas wyłączonych z użytkowania;

- wykonanie instalacji elektrycznej i c.o;
- wykonanie instalacji odgromowej.

Budżet projektu (na dzień podpisania umowy):

Koszt całkowity operacji: 631 158, 71 zł;

Koszty kwalifikowane operacji: 594 958,08 zł

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 378 571,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowanych).

Data dodania:

2019-07-12

Autor: