„E-MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI”

PROJEKT

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt jest realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (Partner Wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Organizacje te zaprosiły do współpracy 101 gmin z całej Polski, wśród nich znalazła się Gmina Stryszawa.

CEL PROJEKTU

Zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu (w tym z e-usług publicznych), ponad 18 000 dorosłych, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu (np. nie robią przelewów on-line, nie załatwiają spraw urzędowych przez internet, nie sprawdzają długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ czy nie biorą udziału w konsultacjach on-line).

OPIS PROJEKTU

W projekcie realizowane będą następujące zadania:

Przygotowanie programów szkoleń stacjonarnych oraz kursów e-learningowych w 9 obszarach e-usług, wyróżnionych w „Ramowym katalogu kompetencji cyfrowych”. Są to: edukacja, sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi, praca i rozwój zawodowy, zdrowie odpoczynek i hobby, zaangażowanie obywatelskie oraz religia i potrzeby duchowe.

Szkolenie i wsparcie ok. 180 trenerów lokalnych, działających na terenie gmin objętych projektem. Zakres szkoleń to metodologia edukacji dorosłych oraz 9 obszarów wymienionych powyżej.

Zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego do miejsc, w których będą się odbywać szkolenia; planowana jest m.in. dostawy sprzętu i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnościami np. trackbali, klawiatur z powiększonymi klawiszami.

Szkolenia dla mieszkańców (stacjonarne i on-line) – mieszkańcy, którzy nie potrafią korzystać z komputera i Internetu oraz ci, którzy korzystają z nich w niewielkim stopniu, będą uczestniczyć w średnio 14-godzinnych szkoleniach związanych z najbardziej przydatnymi im e-usługami (przykładowo rodzice dzieci, w których szkole właśnie wprowadzono e-dziennik, będą mogli nauczyć się jego obsługi). Łącznie w szkoleniach weźmie udział ok. 23 000 osób, w tym ok. 1800 osób z niepełnosprawnościami. W Gminie Stryszawa 232 mieszkańców, w tym 30 osób z niepełnosprawnościami.

Gminne partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej – w każdej gminie uczestniczącej w projekcie zostanie utworzone partnerstwo instytucji i organizacji, które chcą działać na rzecz rozwoju cyfrowych kompetencji mieszkańców.

Utworzenie platformy internetowej, na której będą dostępne wszystkie materiały wypracowane w ramach projektu (podręczniki, programy szkoleń, kursy e-learningowe czy nagrania webinariów).

REALIZACJA PROJEKTU W GMINIE STRYSZAWA

Dzięki udziałowi w projekcie 232 mieszkańców naszej Gminy będzie mogło skorzystać ze szkoleń stacjonarnych oraz ok. 28 będzie mogło skorzystać ze szkoleń on-line. Łączna liczba godzin szkoleniowych dla naszej gminy: 3248.

Szkolenia zorganizujemy w salach komputerowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stryszawie, Centrum Kształcenia na Odległość w Kukowie i w zależności od potrzeb w naszych szkołach. Szkolić będą 2 trenerów lokalnych.

Dla Gminy na potrzeby realizacji projektu został zakupiony sprzęt o łącznej wartości 6000 zł (urządzenie wielofunkcyjne, laptop, tablet, klawiatura z nakładka dla osób niepełnosprawnych).

W ramach projektu zostaną zorganizowane praktyczne warsztaty w następujących obszarach tematycznych:

  „Pierwsze kroki z komputerem” (blok 7h), który dedykowany jest osobom rozpoczynającym naukę obsługi komputera i Internetu. Po jego ukończeniu uczestnicy będą wiedzieć, jak m.in.: prawidłowo włączyć i wyłączyć komputer, sprawnie posługiwać się myszką, klawiaturą, drukarką, posługiwać się systemem operacyjnym w podstawowym zakresie: np. uruchomić program, zapisać i odczytać plik, za pomocą wyszukiwarki wyszukiwać podstawowe informacje w Internecie oraz  je zapisać, prawidłowo podłączyć i odłączyć dysk wymienny, założyć skrzynkę pocztową i odebrać pocztę, zapoznać się z treścią e-maila, odpowiedzieć na niego, wysłać e-mail, określić najważniejsze zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet.

 Po przejściu przez  „Pierwsze kroki z komputerem” uczestnicy/uczestniczki będą mogli dalej się szkolić w projekcie „e-Mocni” z wybranych przez siebie obszarów tematycznych:

Obszar 1 – Praca i rozwój zawodowy – blok min. 2h, przybliży zagadnienia związane
z rozwojem osobistym, podnoszeniem kwalifikacji, itp.

Przykładowe umiejętności:

 • wiem, na których stronach szukać ofert pracy, korzystam z porad,
 • wynajduję w Internecie różne źródła finansowania mojej działalności gospodarczej,
 • zdobywam nowe umiejętności, które przydają mi się w codziennej pracy.

Obszar 2 – Relacje z bliskimi – blok min. 2h, przybliży tematykę związaną z zdobywaniem
i rozwijaniem kompetencji związanych z wykonywaniem swoich obowiązków rodzicielskich, kształtowaniem umiejętności utrzymywania relacji towarzyskich i relacji z bliskimi za pośrednictwem sieci, doskonaleniem kompetencji zarządzania swoim wizerunkiem,  poznaniem możliwości dbania o swoją prywatność, itp.

Przykładowe umiejętności:

 • potrafię zapisać dziecko do wybranej szkoły oraz na zajęcia dodatkowe,
 • sprawdzam oceny w dzienniku elektronicznym,
 • używam Facebooka i Skype’a, żeby być w kontakcie ze znajomymi i przyjaciółmi,
 • potrafię zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz mojej rodziny w sieci.

Obszar 3 – Edukacja – blok min. 2h, pozwoli na zdobycie takich kompetencji jak: umiejętność wyszukiwania online informacji nt. różnych form kształcenia, w tym kursów, szkoleń (internetowych i tradycyjnych), znajomość korzystania z istniejących zasobów edukacyjnych, umiejętność tworzenia własnych zasobów cyfrowych (np. teksty, grafiki, zdjęcia, prezentacje, filmy), z wykorzystaniem z wybranych narzędzi cyfrowych, również aplikacji mobilnych, itp.

Przykładowe umiejętności:

 • ciągle uczę się czegoś nowego przez Internet,
 • wiem, z których kursów skorzystać, by otrzymać odpowiedni certyfikat,
 • dzielę się moją wiedzą i umiejętnościami z innymi – zamieszczam posty na Facebooku, wrzucam filmy na YouTube, niedługo uruchomię własny blog.

 Obszar 4 – Odpoczynek i hobby – blok min. 2h, umożliwi zdobycie nowych kompetencji cyfrowych dotyczących rozwijania swoich zainteresowań i pasji, wypełniania czasu wolnego oraz dbania o rozwój osobisty.

Przykładowe umiejętności:

 • potrafię znaleźć recenzje książek i filmów, zaglądam na strony muzeów i galerii, wiem, co grają w kinie w najbliższej okolicy,
 • buszuję po stronach internetowych i blogach poświęconych mojemu hobby.

Obszar 5 – Zdrowie – blok min. 2h, ułatwi nabycie takich korzyści, jak prowadzenie zdrowego trybu życia, korzystanie z systemu opieki zdrowotnej, uzyskiwanie opieki
i samopomocy zdrowotnej oraz dbanie o zdrowie osób pozostających pod opieką.

Przykładowe umiejętności:

 • wiem jak wyszukać placówki medyczne i zakres świadczonych przez nie usług (badania, rehabilitacja, sanatorium, turnusy rehabilitacyjne),
 • potrafię zapisać się i zarejestrować do lekarza, teleopieki bądź placówki zdrowotnej, uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ,
 • odwiedzam strony i fora internetowe, promujące zdrowy styl życia, korzystam
  z aplikacji pozwalających ocenić aktywność fizyczną oraz poznać firmy/kluby prowadzące zajęcia w tej dziedzinie (np. FitApp, Endomondo, Runtastic Me).

Obszar 6 – Finanse – blok min. 2h, umożliwi zdobycie i rozwój kompetencji związanych
z zarządzaniem własnymi finansami, w tym: obsługą bankowości elektronicznej, wykonywaniem płatności bezgotówkowych, umożliwi doskonalenie kompetencji konsumenckich: korzystanie z serwisów i sklepów internetowych, znajomość praw konsumenta w sieci, znajomość podstawowych procedur egzekwowania tych praw, również online, poznanie możliwości zarabiania online, poprzez kupowanie i sprzedawanie za pomocą serwisów aukcyjnych, ogłoszeniowych, czy prowadzenie sklepu internetowego.

Przykładowe umiejętności:

 • sprawdzam stan konta przez Internet albo robię przelewy,
 • wiem, jak zainwestować moje oszczędności – którą lokatę albo fundusz wybrać,
 • korzystam z internetowych porównywarek cen i dzięki temu kupuję taniej.

Obszar 7 – Religia i potrzeby duchowe – blok min 2h. Po zakończonym szkoleniu uczestnik nabędzie wiedzę jak korzystać ze stron internetowych, portali społecznościowych poświęconych miejscom kultu religijnego, będzie umieć korzystać z wirtualnego zwiedzania obiektów sakralnych, stosować aplikacje mobilne różnych grup religijnych itp.

Przykładowe umiejętności:

 • wiem, gdzie szukać informacji na temat różnych religii i kultur, odkrywam nieznane wcześniej zwyczaje i obrzędy,
 • korzystam z portali społecznościowych dla osób skupionych we wspólnotach religijnych i duchowych,
 • oglądam „Langustę na palmie” i ciągle dowiaduje się czegoś nowego o Piśmie Świętym.

Obszar 8 – Sprawy codzienne – blok min. 2h, pozwoli wprowadzić technologie cyfrową do obszarów związanych z codziennym funkcjonowaniem: zakupami, przejazdami i podróżami, sprawami urzędowymi oraz wykorzystaniem TIK  w codziennym życiu.

Przykładowe umiejętności:

 • w Internecie planuję wakacje – kupuję bilety, rezerwuję noclegi, a dzięki temu oszczędzam czas i pieniądze
 • sprawdzam w sieci, o której przyjedzie autobus i nie moknę na przystanku,
 • nie stoję w kolejce do urzędu skarbowego – PIT rozliczam przez Internet,
 • sprawdzam w Internecie, czy mam już wyrobiony nowy dowód osobisty.

Obszar 9 – Zaangażowanie obywatelskie – blok min. 2h, ułatwi nabycie kompetencji wzmacniających lub umożliwiającym udział w życiu publicznym oraz ze sprawnym funkcjonowaniem w środowisku online, korzystaniem z wybranych aplikacji, znajomością narzędzi i rozwiązań technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Przykładowe umiejętności:

 • wiem, co słychać w naszej gminie – zaglądam na lokalne portale informacyjne i na stronę urzędu gminy,
 • potrafię skorzystać z wybranych usług na platformie e-PUAP,
 • wiem, jakie fundacje i stowarzyszenia funkcjonują w mojej okolicy i angażuję się
  w ich działanie.

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu musi przejść cykl szkoleń z min. 3 obszarów tematycznych.

Załączniki

 
Zalacznik 1 Ankieta zgłoszeniowa 30.01.2018 | 639.87 KB
Pobierz
 
Regulamin rekrutacji 30.01.2018 | 604.37 KB
Pobierz