Budowa Placu Zabaw

                                     


„Budowa placu zabaw- miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku najmłodszych mieszkańców Podbabiogórza”

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zadanie zrealizowano w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” na lata 2014-2020”.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00114-6935-UM0610294/17podpisanej przez Wójta Gminy Stryszawa w dniu17.08.2017 r.

BEZPOŚREDNI CEL PROJEKTU:

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Gminie Stryszawa poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw wraz z wykonaniem ciągu komunikacyjnego.

OPIS PROJEKTU:

Zakresem rzeczowym projektu jest budowa placu zabaw na działkach ewidencyjnych nr 15970/3 i 15971 w Stryszawie, w tym

1) dostawa i montaż urządzeń zabawowych:

- bujaki na sprężynach 3 szt. (konik, motorek, karuzela);

- karuzela tarczowa z kierownicą;

- huśtawka wagowa;

- huśtawka wahadłowa podwójna;

- zestaw zabawowy wieloelementowy.

2) budowa ciągu komunikacyjnego prowadzącego dl placu zabaw o łącznej nawierzchni 96 m2.

Budżet projektu:

Koszt całkowity operacji:54 867,42 zł;

Koszty kwalifikowane operacji:54 867,42 zł

Dofinansowanie: – 34 912 zł (63,63 % kosztów kwalifikowanych),

Załączniki

 
artykuł prasowy 1.JPG 11.06.2018 | 179.71 KB
Pobierz