OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STRYSZAWA

W związku z przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568), informuję, iż dyskusja publiczna nad rozwiązaniami projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa przyjętego Uchwałą Nr XIII/102/16 Rady Gminy Stryszawa z dnia 29 stycznia 2016 roku (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2016r. poz. 1125), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, ustalona na dzień 17 kwietnia br. nie odbędzie się.

Terminy: dyskusji publicznej, wyłożenia dokumentów do wglądu publicznego oraz termin, do którego mogą być składane uwagi i wnioski do wyłożonych do wglądu publicznego dokumentów, zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu, po odwołaniu stanu epidemii.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA – pobierz

Data dodania:

2020-04-08

Autor: