WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIAOGŁOSZENIE


Wójt Gminy Stryszawa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

- Działka o nr ewid. 7568/1 o powierzchni 0,0079 ha położona w Targoszowie.


Wykaz nieruchomości - pobierzData dodania:

2023-04-20

Autor: