zdjęcie bocianów

Przemoc w rodzinie

Każdy człowiek ma prawo do nietykalności osobistej i nienaruszalności godności.
Przemoc w rodzinie – to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienia i szkody.


Sprawdź, czy doznajesz przemocy?


Czy zdarza Ci się, że ktoś bliski:
• Popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?
• Traktuje Cię w sposób, który Cię rani?
• Obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
• Zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?
• Nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną?
• Grozi, że Cię zabije lub zrani?
• Zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić? Niszczy Twoją własność?


Jeśli odpowiedziała(e)ś twierdząco choć na jedno pytanie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.
Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie. Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiarą przemocy domowej.
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Masz prawo szukać specjalistycznej pomocy.
Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.PRZEMOC W RODZINIE
• Jest problemem powszechnym, dotyczy dużej ilości kobiet
• Jest przestępstwem ściganym przez prawo a nie sprawą rodzinną
• Za przemoc odpowiedzialny jest sprawca
• Nic nie usprawiedliwia przemocy nawet alkohol
W SYTUACJACH PRZEMOCY KAŻDA OSOBA MOŻE I POWINNA LICZYĆ NA SPECJALISTYCZNĄ POMOC I INTERWENCJE
Jeśli jesteś ofiarą przemocy i mieszkasz na terenie gminy Stryszawa możesz zgłosić się do pracownika socjalnego w swoim rejonie, który może skierować Cię do odpowiednich instytucji zajmujących się problematyką przemocy 
w rodzinie. 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie telefon: 33 8767724 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej telefon: 33 8742101
Punkt Przyjęć Dzielnicowych w Stryszawie telefon:33 8747207 lub 33 8745211
Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą 
w Rodzinie z siedzibą Przychodni Zdrowia w Stryszawie czynny w każdą środę od 14:30 do 16:30 telefon : 502903567 - dyżury pełnią pracownicy socjalni – porad udziela terapeuta Pani Bogumiła Lipka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej kontakt pod numerem telefonu 338767723 lub 338767724. 
Harmonogram dyżurów terapeuty będzie ogłaszany na tablicy informacyjnej obok pok. nr 7 w Przychodni Zdrowia w Stryszawie. 


Rada Gminy w Stryszawie Uchwałą Nr VII/53/11 z dnia 26 maja 2011 roku przyjęła Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2017
Uchwałą VII/54/11 z dnia 26 maja 2011 roku przyjęła 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2017 oraz Uchwała Nr VII/55/11 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Zarządzenie Nr 25/W/2011 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego. 


Zarządzenie Nr 120.40.2011 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 06 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie 


Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie.
Potrzebne załączniki pobierzOpracował  GOPS Stryszawa