Program Posiłek w szkole i domu


Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w Gminie Stryszawa

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. ustanowiono nowy wieloletni program rządowy pn.: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach tego programu Gmina Stryszawa będzie realizować zadanie polegające na zapewnieniu posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objecie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych i niepełnosprawnych, które spełniają warunki uprawniające do pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej. Gmina Stryszawa pozyskała dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 45 145,00 zł co stanowi 60 % przewidywanego kosztu realizacji programu, pozostała kwotę tj. 40 % stanowi wkład własny gminy.

Data dodania:

2019-01-09

Autor: