Pomoc Żywnościowa UE

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W październiku 2018 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2018, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do czerwca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszawie osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa,szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, kabanosy wieprzowe, cukier biały, olej rzepakowy, miód nektarowy wielokwiatowy, gołąbki w sosie pomidorowym.

Prócz wsparcia żywnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie realizować będzie cykliczne działania: 

1.treningi wzmacniające kompetencje społeczne

2. treningi nauki racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2018 jest kontynuacją Podprogramu 2017, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie objęła wsparciem żywnościowym 350 osób przekazując im 19.835,62 kg żywności


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do połowy czerwca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszawie osoby, które przez GOPS zostaną zakwalifikowane, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych  Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszej Gminie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej  i 1.028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Osoby chętne zapraszamy do udziału w programie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie zakończył okresową realizację zadań wynikających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Zadania    z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016 realizowane były na podstawie umowy zawartej pomiędzy GOPS a Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym – Bankiem Żywności w Krakowie. Od września 2016 r. do końca maja 2017 r. pomocą rzeczową miesięcznie obejmowano łącznie 320 osób. W tym okresie wydano 17 320,56 ton artykułów spożywczych, na które składały się: mleko UHT, makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, ser żółty, biała fasola, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały oraz olej rzepakowy. Obok dystrybucji paczek żywnościowych zorganizowano dwa warsztaty pt.: „Akademia Gospodarowania”, w których uczestniczyło 20 osób korzystających z rzeczowej formy pomocy. Podejmowano również działania mające na celu podnoszenie przez osoby korzystające z tej formy wsparcia aktywności społeczno-zawodowej zmierzające do poprawy sytuacji trudnej życiowej. Pomoc żywnościowa w postaci paczek żywnościowych była przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osób najbardziej potrzebujących. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 wynosi obecnie 200 % kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028,00 zł dla osoby w rodzinie).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stryszawie w dalszym ciągu podejmuje starania mające na celu dalszą dystrybucję paczek żywnościowych w ramach POPŻ. Planuje się podpisanie kolejnej umowy na dystrybucję paczek żywnościowych na lata 2017-2018, dlatego też osoby zainteresowane taką formą pomocy w sierpniu 2017 r. zapraszamy do GOPS celem otrzymania potwierdzenia kwalifikowalności  (ustalenie sytuacji rodzinnej           i majątkowej) oraz złożenia stosowanej deklaracji.Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszawie informuje, że z dniem 01 stycznia 2017 r. zmianie uległo kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Zaktualizowane kryterium wynosi    200 % kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie. Film informacyjny o realizowanym programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 znajduje się pod adresem www:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-społeczna/programy/p...Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W sierpniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do połowy czerwca 2017 roku w  GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w STRYSZAWIE  , osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.     

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, ser żółty, mleko UHT, fasola biała, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Na ser żółty będzie ogłoszony dodatkowy przetarg –dostawy do magazynu Banku Żywności w Krakowie planowane są dopiero od stycznia 2017.

 

Prócz wsparcia żywnościowego GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w STRYSZAWIErealizować będzie cykliczne działania  mające na celu podnoszenie aktywności społecznej ,które realizowane będą przez pracowników socjalnych GOPS w STRYSZAWIE

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa  w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w STRYSZAWIE  objęła wsparciem żywnościowym  280 osób przekazując im  27.789.36 kg żywności  Obok dystrybucji paczek prowadzone były również działania mające na celu podnoszenie aktywności społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu klientów objętych pomocą w formie paczek żywnościowych. Prowadzono działania motywujące, monitorujące oraz udzielano innych form pomocy, które określone zostały w  ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.