Wydanie zgody na zmniejszenie odległości budynku od drogi

Urząd Gminy Stryszawa 
Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa

REFERAT INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

www.stryszawa.pl,    email: ipp@stryszawa.pl

KARTA USŁUG Nr IPP/ 3 /2019

WYDANIE ZGODY NA ZMNIEJSZENIE ODLEGŁOŚCI PROJEKTOWANEGO (BUDYNKU MIESZKALNEGO / GOSPODARCZEGO / GARAŻU / OGRODZENIA) OD STRONY DROGI

Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

MIEJSCE

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

URZĄD GMINY STRYSZAWA POKÓJ NR 14

NR TELEFONU

(33) 8767729

GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek, piątek  :  7.30 – 15.30

wtorek :  8.00 –  16.00

WYMAGANE DOKUMENTY

1.wniosek o wydanie zgody Pobierz

2.kserokopia mapy ewidencyjnej w zakresie objętym wnioskiem

3.kserokopia planu zagospodarowania działki z naniesioną lokalizacją przedmiotowych obiektów budowlanych

OPŁATY SKARBOWE

Nie podlega

TERMIN

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

Do 14 dni (po przeprowadzeniu wizji w terenie)

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA

1.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2068 ze zm.).

2.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1945 ze zm.).

3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096 ze zm.).

Opracował : Daniel Lasek