Nadanie numeru budynku

Urząd Gminy Stryszawa 
Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa

REFERAT INWESTYCJI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

www.stryszawa.pl   ipp@stryszawa.pl

KARTA USŁUG Nr  IPP/ 5 /2019

NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI – nadanie numeru budynku        

Zawiadomienie o nadaniu numeru na nieruchomość wydaje się na wniosek właściciela  nieruchomości zabudowanej

MIEJSCE

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

URZĄD GMINY STRYSZAWA POKÓJ NR 13

NR TELEFONU

(0-33) 876 77 17

GODZINY PRACY

poniedziałek, środa, czwartek, piątek  :  7.30 – 15.30

wtorek :  8.00 –  16.00

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o nadanie numeru na nieruchomość Pobierz

2. Potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania
3. Kopia z mapy ewidencyjnej i zasadniczej - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (naniesienie budynku na mapy) 
4. Kopia decyzji pozwolenia na budowę

OPŁATY SKARBOWE

Brak                                       

TERMIN

ZAŁATWIENIA

SPRAWY

Do 14 dni od złożenia wniosku                                             

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania    administracyjnego

 (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 2096 z późn.zm.)

2. Art. 47a i art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne
    i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2101)

Opracowała

Paulina Łuczak