Wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Lachowicach

Wartość zadania 112 360 zł

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- wymiana okien drewnianych na PCV
- wymiana drzwi zewnętrznych
- wymiana drzwi garażowych
- remont schodów wejściowych głównych
- ocieplenie ścian styropianem wykonaniem tynku dekoracyjnego
- wymiana rur spustowych
- wymiana daszku nad wejściem bocznym
- remont kominów

Załączniki