Rozbudowa drogi gminnej w Krzeszowie

Wartość zadania 1 067 214 zł

Zakres robót obejmuje w szczególności :
- ułożenie krawężników
- ułożenie obrzeży betonowych
- montaż geowłókniny
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego
- montaż ścieku z klinkieru,
- montaż kostki betonowej
- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej,
-wykonanie kanalizacji deszczowej
-montaż studni betonowych,
- montaż studni ściekowych ulicznych,
- montaż ścieków,
- wykonanie ubezpieczenia z elementów typu KRATA,
- montaż barier,
- dostawę i zabudowę progów zwalniających,
- montaż znaków,
- wykonanie podpór i montaż przęseł kładek dla pieszych,
- wykonanie koszy siatkowo-kamiennych,
- wymianę oświetlenia ulicznego na istniejących słupach,

Załączniki