Remont i wykonanie nawierzchni asfaltobetonowycH


Wartość zadania : 295 430 zł

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej
2. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowej z oskardowaniem krawędzi i smołowaniem połączeń
3. Wyrównanie nierówności w istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno– asfaltową
4. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego


1. Droga Stryszawa Zawodzie

2. Droga Stryszawa Żornaczuk

3. Droga Stryszawa Gałuszki 

4. Droga Stryszawa Hutniczak

5. Droga Krzeszów Górki
6. Droga Lachowice Karówka odc. 1 

7. Droga Lachowice Karówka odc. 2

8. Droga Lachowice Gustofy 

9. Droga Lachowice Grzesice

10. Droga Kuków Babce odc. 1

11. Droga Kuków Babce odc. 2

12. Droga Kuków Zawiłówka

Załączniki