Remont i wykonania nawierzchni dróg przez powierzchniowe utrwalenie

Wartość zadania 134 714 zł

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Wykonanie warstwy podbudowy pospółki  z wałowaniem i wyrównywaniem.
2. Wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia
3. Wykonanie nawierzchni przez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji asfaltowej o parametrach nie gorszych niż C69B3 PU oraz zastosowanie grysów bazaltowych