Remont drogi gminnej Stryszawa Kotliki

Wartość zadania 76 715 zł

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Demontaż uszkodzonych korytek trapezowych zbrojonych
2. Dostawa i zabudowa korytek wysokich
3. Wymiana uszkodzonego przepustu WIPRO Ø 500 długości 13,50 m z przyczółkami betonowymi gr. 20 cm
4. Wymiana uszkodzonego przepustu WIPROØ 500 długości 6,00 m z przyczółkami betonowymi gr. 20 cm
5. Korytowanie na głębokość 0,5m
6. Wykonanie podbudowy z tłucznia
7. Profilowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową
8. Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej
9. Wykonanie poboczy z tłucznia

Załączniki