Odbudowa przepustu w ciągu drogi osiedlowej steczki w Stryszawie na potoku Czerna

Wartość zadania 287 068,00 zł

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Ścinkę drzew i karczowanie zagajników.
2) Rozbiórkę ( nieniszczącą ) istniejącego przepustu okularowego z odwozem na wskazane przez inwestora miejsce.
3) Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego.
4) Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej.
5) Budowę przepustu – roboty ziemne.
6) Budowę przepustu – zbrojenie.
7) Budowę przepustu – roboty szalunkowe.
8) Budowę przepustu – betonowanie.
9) Budowę przepustu – roboty izolacyjne i nawierzchniowe.
10) Montaż barier.
11) Wykonanie umocnienia brzegów potoku – kosze siatkowo-kamienne.
12) Wykonanie narzutu kamiennego na dnie przepustu.
13) Wykonanie umocnienia skarpy z kamienia na betonie.

Załączniki