Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Targoszowie

Wartość zadania 70 343 zł

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
Wykonanie podbudowy z pospółki żwirowej, nawierzchni z tłucznia z zaklinowaniem oraz płyt JOMB, wykonanie poboczy, wykonanie odwodnienia liniowego

Załączniki