Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Snokówka w Targoszowie

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- montaż sieci wodociągowej
- przewierty,
- montaż zestawy hydroforowego w istniejącej pompowni
- montaż hydrantów nadziemnych,

Załączniki