Budowa kanalizacji sanitarnej w części wsi Stryszawa

Wartość zadania : 2 746 586 zł

Zakres robót obejmuje w szczególności :
- wykonanie kanałów kanalizacji sanitarnej,
- montaż studni kanalizacyjnych,
- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie rurociągu tłocznego,
- wykonanie pompowni  z ogrodzeniem, agregatem prądotwórczym i wiatą
- wykonanie pompowni przydomowej

Załączniki