Budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi Stryszawa - os. Janiki

Wartość zadania 138 240,00 zł

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 160 i fi 200 – 576 m
- wykonanie narzutu kamiennego
- wykonanie koszy siatkowo-kamiennych
- odtworzenie nawierzchni tłuczniowych i bitumicznych
- odtworzenie ogrodzeń

Załączniki