Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 946 Żywiec - Sucha Beskidzka w miejscowości Stryszawa

Wartość zadania 466 666,00 zł

Zakres robót obejmuje w szczególności :
- wykonanie pali o średnicy 400 mm,
- wykonanie płyty fundamentowej,
- wykonanie belki żelbetowej,
- wykonanie ściany oporowej – część pionowa,
- przygotowanie i montaż zbrojenia
- narzut kamienny,
- zasyp ziemią za konstrukcją,
- ubezpieczenie płytami typu krata
- montaż barier stalowych,

Załączniki