Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lachowicach

Wartość zadania 234 743 zł

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1. wykonanie podbudowy z pospółki i tłucznia pod boisko wielofunkcyjne,
2. wykonanie podbudowy betonowej dylatowanej ze zbrojeniem rozsianym,
3. wykonanie nawierzchni tartanowej na boisku z malowaniem linii,
4. dostawa i montaż wyposażenia boisk :
- bramki do piłki ręcznej demontowane ,
- stojaki do tenisa ziemnego demontowane
- stanowisko sędziowskie do tenisa
- stojaki do siatkówki demontowane
5. wykonanie ogrodzenia,
6. rozbiórka starego i wykonanie nowego zbiornika na nieczystości ciekłe
7. wykonanie podbudowy z pospółki i tłucznia pod skocznię do skoku w dal,
8. wykonanie podbudowy betonowej dylatowanej ze zbrojeniem rozsianym grubości 15 cm pod skocznię do skoku w dal,
9. wykonanie nawierzchni tartanowej na skoczni do skoku w dal,
10. dostawa i montaż belki do skoku w dal
11. wykonanie zeskoczni
12. wykonanie podbudowy z pospółki i tłucznia pod bieżnię dwutorową,
13. wykonanie podbudowy betonowej dylatowanej ze zbrojeniem rozsianym grubości 15 cm pod bieżnie dwutorową,
14. wykonanie nawierzchni tartanowej na bieżni dwutorowej,

Załączniki