Władze Gminy

mgr inż. Rafał Lasek
Wójt Gminy Stryszawa

Funkcję Wójta sprawuje od 05-12-2010 rokuDanuta Dużyńska
Sekretarz Gminy Stryszawa
Funkcję Sekretarza sprawuje od 05-05-1992 roku


mgr Sławomir Łaciak
Skarbnik Gminy Stryszawa
Funkcję Skarbnika sprawuje od 27-03-2009 roku