zdjęcie bocianów

aktualności

2020-06-30
Zmiany w Zarządzie LKS Jałowiec Stryszawa

ZMIANY W ZARZĄDZIE LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO JAŁOWIEC W dniu 23 czerwca 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Ludowego Klubu Sportowego „Jałowiec” w Stryszawie w wyniku, kt...

więcej
2020-06-30
Odwołanie Zarządzenia Wójta Gminy Stryszawa dot. zawieszenia zajęć na obiektach sportowych i rekreacyjnych

Zarządzenie Wójta Gminy Stryszawa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania zarządzeń dotyczących zawieszenia zajęć sportowych i rekreacyjnych na obiektach gminy Stryszawa - pobierz zarządzenie ...

więcej
2020-06-26
WÓJT GMINY STRYSZAWA NAGRODZIŁ UCZNIÓW

WÓJT GMINY STRYSZAWA NAGRODZIŁ NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW Uczniowie z terenu Gminy Stryszawa odebrali dziś (tj. 26.06.2020 r.) świadectwa ukończenia kolejnej klasy. W placówkach oświatowych naszej...

więcej
2020-06-26
Życzenia wakacyjne
2020-06-26
Przerwa w dostawie wody - ogłoszenie

OGŁOSZENIE Urząd Gminy Stryszawa informuje, że w związku z niezlokalizowanym uszkodzeniem gminnej sieci wodociągowej w Krzeszowie mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody lub zmętnienie wody....

więcej
2020-06-25
Akcja o charakterze profrekwencyjnym BITWA O WOZY

Akcja profrekwencyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. "Bitwa o wozy" - szczegóły w załączeniu. Wesprzyjmy strażaków z jednostek OSP z terenu Gminy Stryszawa w walce o nowy sam...

więcej
2020-06-24
Informacja dla rodzin uczestniczących w malowaniu kogutka on-line

UWAGA! Informacja dla rodzin, które zapisały się na malowanie kogucików on-line. Pragniemy poinformować, że koguciki można odbierać w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie od 26 czerwca (piątek). Pr...

więcej
2020-06-22
Zarządzenie Wójta Gminy Stryszawa w sprawie czasowego zawieszenia zajęć sportowych

Zarządzenie Wójta Gminy Stryszawa w sprawie czasowego zawieszenia zajęć sportowych i rekreacyjnych na i w obiektach gminy Stryszawa - pobierz

więcej
2020-06-18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezpłatnego użyczenia - pobierz

więcej
2020-06-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Stryszawa

Stryszawa, dnia 18 czerwca 2020 roku OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA o podjęciu procedur planistycznych stosownie do Uchwały Rady Gminy Stryszawa Nr IX/72/19 z dnia 30 października&nbs...

więcej
2020-06-16
Egzaminy Ósmoklasistów

Drodzy Ósmoklasiści! Egzamin ósmoklasisty, który sprawdzi zdobytą wiedzę i umiejętności opanowane przez Was w czasie nauki w szkole podstawowej jest niezwykle ważnym momentem w waszym życiu. Życz...

więcej
2020-04-01
Informacja w sprawie zebrań Wiejskich

Informacja Wójta Gminy Stryszawa w sprawie  zebrań wiejskich- pobierz

więcej
2018-01-26
aktualności
2018-01-26
CHCESZ ROZWOJU NASZEJ GMINY – PŁAĆ PODATKI

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią dużą część dochodów własnych gmin. W budżecie Gminy Stryszawa stanowią one blisko 6 % wszystkich dochodów. Ktoś może powie to niewiele. Pamiętajmy jednak o t...

więcej