aktualności

2021-07-22
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYSZAWA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA Ś...

Stryszawa, dnia 22 lipca 2021 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Str...

więcej
2021-07-22
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STRYSZAWA WRAZ Z PROGNOZAMI ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Stryszawa, dnia 22 lipca 2021 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stryszawa zatwie...

więcej
2021-04-30
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA

OGŁOSZENIE O  NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY STRYSZAWA NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA Na podstawie Uchwały nr XXI/179/21 Rady Gminy Stryszawa z dnia 9 kwietnia 2021 r....

więcej
2021-07-06
Projekt: Stryszawa - miejsce z tradycją i klimatem

Projekt: „Stryszawa - miejsce z tradycją i klimatem” Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie realizuje projekt pt. „Stryszawa - miejsce z tradycją i klimatem” w ramach Programu EtnoPolska 2021. Dz...

więcej
2021-08-11
DOBRY START
2021-07-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Stryszawa z dnia 01.07.2021 r.

Stryszawa, dnia 01 lipca 2021 roku OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRYSZAWA O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI STRYSZAWA Na podstawie a...

więcej
2021-07-01
Letnie warsztaty artystyczne 2021

Zapraszamy na letnie warsztaty artystyczne. Zapisy do 10 lipca 2021.       

więcej
2021-06-24
Zapraszamy na otwarcie wystawy stałej Stanisława Sikory
2021-06-02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

Wójt Gminy Stryszawa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia - informacja

więcej
2018-10-09
UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MAŁOPOLSKI

Szanowni Państwo, zły stan jakości powietrza w Małopolsce był główną przyczyną podjęcia przez Województwo Małopolski ambitnych działań regulacyjnych w celu ograniczenia zanieczyszczenia powi...

więcej
2020-06-16
Egzaminy Ósmoklasistów

Drodzy Ósmoklasiści! Egzamin ósmoklasisty, który sprawdzi zdobytą wiedzę i umiejętności opanowane przez Was w czasie nauki w szkole podstawowej jest niezwykle ważnym momentem w waszym życiu. Życz...

więcej
2020-04-01
Informacja w sprawie zebrań Wiejskich

Informacja Wójta Gminy Stryszawa w sprawie  zebrań wiejskich- pobierz

więcej
2018-01-26
aktualności
2018-01-26
CHCESZ ROZWOJU NASZEJ GMINY – PŁAĆ PODATKI

Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią dużą część dochodów własnych gmin. W budżecie Gminy Stryszawa stanowią one blisko 6 % wszystkich dochodów. Ktoś może powie to niewiele. Pamiętajmy jednak o t...

więcej