Projekt Już pływam  i Na fali

Programy
„NA FALI” i „JUŻ PŁYWAM „
ruszyły

Na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku Urząd Gminy przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie organizacji zajęć sportowych dla dzieci - ”upowszechnianie pływania”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło pod koniec lutego b.r. Możemy być dumni gdyż jako nieliczni otrzymaliśmy dofinansowanie, o które starało się wiele gmin i miast z całej Polski.

Gmina Stryszawa uzyskała dofinansowanie w kwocie 22 000 tysięcy złotych jest to 50 % kosztów, jakie Gmina poniesie przy realizacji tego projektu. Projektem zostało objętych 60 uczniów klas III Szkół Podstawowych z terenu Gminy. Czas trwania projektu przewidziany został od marca do czerwca a następnie od września do listopada. Głównym celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie w sobie chęci do uprawiania sporu. Ponadto uczestnicy programu nabędą umiejętności pływania w 4 stylach nauczą się nurkować oraz zdobędą wiedzą w zakresie ratownictwa wodnego. 


Oprócz projektu „Na fali” Gmina Stryszawa uczestniczy również w programie, w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Projekt pn. „Już pływam” współfinansowany jest przez Marszałka Województwa Małopolskiego. W ramach tego zadania nauką pływania objętych zostało 116 uczniów uczęszczających do klas V Szkół Podstawowych z terenu całej Gminy. Uczestnicy projektu zapoznają się z zasadami prawidłowego zachowania się w wodzie oraz poznają podstawowe techniki pływania. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Program realizowany jest od 12 kwietnia do 26 czerwca b.r. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to 10 100,00 zł.