Koleżanki, koledzy – głowa do góry! Idziemy w góry!

Projekt SKKT „Żurawnica” Krzeszów
„Koleżanki, koledzy – głowa do góry! Idziemy w góry!”


Poniższy projekt dofinansowano w ramach programu Działaj Lokalnie IX, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie - Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia.


Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami!Od sierpnia do końca listopada Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Żurawnica” z Krzeszowa działające przy Gimnazjum nr 3 w Krzeszowie realizowało projekt „Koleżanki, koledzy – głowa do góry! Idziemy w góry”. Realizacja projektu była możliwa dzięki pozyskaniu środków z Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia w Stryszawie.

Głównym celem naszego projektu było podzielenie się wiedzą i umiejętnościami przez koordynatora oraz wolontariuszki z SKKT "Żurawnica" z uczniami klas IV-VI ze szkół podstawowych z terenu gminy Stryszawa i szkoły podstawowej z Zawoi Przysłop. Wykorzystując wypracowane w poprzednich projektach materiały szkoleniowe, chcieliśmy podzielić się nimi z kolejną grupą odbiorców, przygotowując ją do górskiej przygody. Planowana przez nas dwudniowa wycieczka w góry miała umożliwić wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce i zdobycie nowych umiejętności wśród biorących w niej udział. Założyliśmy, że projekt stanie się "iskrą", która nie tylko pozwoli na integrację między uczniami z różnych szkół, ale również na nawiązanie współpracy między nauczycielami, w tym również w zakresie turystyki górskiej.

Projekt rozpoczęliśmy w sierpniu. Dopracowaliśmy wówczas szczegóły harmonogramu, rozdzieliliśmy zadania wśród wolontariuszy i przygotowaliśmy materiały promocyjne. Skontaktowaliśmy się następnie z dyrektorami, który zobowiązali się pomóc w realizacji projektu i wyznaczyć nauczyciela odpowiedzialnego za jego przebieg w szkole. We wrześniu odwiedziliśmy siedem szkół podstawowych w: Krzeszowie, Kukowie, Lachowicach, Kurowie, Hucisku-Pewelce, Stryszawie nr 3 i Zawoi Przysłop. Na dwugodzinnych spotkaniach prowadzonych przez koordynatora i cztery wolontariuszki, uczestnicy uczyli się planować wycieczkę, gromadzić odpowiedni ekwipunek, a także poznawali zasady bezpieczeństwa w górach i udzielania pierwszej pomocy. O dużym zainteresowaniu tematem świadczy fakt, iż większość z uczestników zajęć pod koniec miesiąca wzięła udział w teście, którego nagrodą była dwudniowa wycieczka górska na Leskowiec. Zaskoczyło nas przygotowanie uczniów do testu. Wyniki, które uzyskiwali piszący były bardzo wysokie i Ci, którzy przeszli do dalszego etapu projektu zdecydowanie na to zasłużyli. Październik to przygotowanie do najbardziej wyczekiwanego zadania w projekcie - wspólnej, integracyjnej wycieczki w góry. Pod koniec miesiąca grupa uczniów i nauczycieli z siedmiu szkół spędziła dwa dni w okolicach Leskowca. Wspaniała atmosfera w schronisku, pełny emocji quiz turystyczny a także wiele godzin na szlaku pozwoliły lepiej poznać się nie tylko dzieciom, lecz również nauczycielom. Na początku listopada odbyło się spotkanie nauczycieli, gdzie potwierdziliśmy chęć dalszej współpracy między szkołami w dziedzinie turystyki górskiej. Ostatnim elementem projektu było spotkanie podsumowujące, które zorganizowaliśmy w Zespole Szkół w Krzeszowie. Zaprosiliśmy na nie uczniów i nauczycieli - uczestników projektu oraz dyrektorów szkół. Pokaz kilkuset zdjęć, wręczenie okolicznościowych dyplomów i podziękowań, a także nagród rzeczowych dla dzieci oficjalnie zakończyło czteromiesięczny projekt.

Dla nas – pasjonatów gór realizacja projektu była kolejną fantastyczną przygodą, którą wspominać będziemy jeszcze bardzo długo. Najważniejszym efektem projektu jest olbrzymia satysfakcja, że mogliśmy podzielić się naszą wiedzą i umiejętnościami z tak liczną grupą uczniów. Wystarczyły nam tylko jedne zajęcia by przekonać do wspólnej wędrówki tak wielu młodych ludzi. Cieszy nas to, że zagospodarowaliśmy czas wolny w tak atrakcyjny sposób i mogliśmy poświęcić nasz wolny czas by pokazać dzieciom piękno naszego regionu, a szkoły nawiązały ze sobą współpracę. Pozytywny wydźwięk naszych działań w lokalnym środowisku uświadcza nas w przekonaniu, że zamierzony cel został osiągnięty. Jesteśmy również przekonani, że ogromne zaangażowanie w projekt naszych wolontariuszek będzie procentować w przyszłości.

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne „Żurawnica" powstało w 2006 roku przy Gimnazjum nr 3 w Krzeszowie. Skupia ono uczniów gimnazjum oraz absolwentów szkoły, dla których góry, a zwłaszcza Beskidy, są prawdziwą pasją, a wędrówki po szlakach są atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego. Założycielami i opiekunami SKKT są nauczyciele geografii i historii – Łukasz Elżbieciak oraz wychowania fizycznego – Grzegorz Matonóg, którzy jednocześnie są przewodnikami beskidzkimi. Swoją „miłością" do gór od lat skutecznie „zarażają" kolejne roczniki krzeszowskich gimnazjalistów. W każdym roku szkolnym młodzież z SKKT uczestniczy w rajdach organizowanych przez PTTK, wędruje wraz z opiekunami po beskidzkich szlakach, a także bierze udział w spotkaniach z ludźmi gór. Dotychczas SKKT zorganizowało ponad 60 wycieczek, wydało jedną publikację i zrealizowało trzy projekty

Koordynator projektu  Łukasz Elżbieciak