Heraldyka

Uchwała Rady Gminy Stryszawa Nr VI/26/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci herbowej dla Gminy Stryszawa oraz zasad i warunków ich używania.